Các bước cài đặt email trên IOS

Các bước cài đặt email trên IOS

Các bước cài đặt email trên IOS

Bước 1: Vào mục Cài đặt ( Settings).

Quý khách tìm kiếm mục Cài đặt ( Settings ) trên thiết bị.

cài đặt trên IOS

Bước 2: Vào mục Mail

Bước 3: Truy cập mục Tài khoản

Bước 4: Chọn Thêm tài khoản Mail

Bước 5: Chọn Khác

Bước 6: Chọn Thêm Tài Khoản Mail

Bước 7: Quý khách nhập thông tin Tài Khoản và Mật khẩu tài khoản mail mình và chọn Tiếp.

Bước 8: Quý khách nhập thông tin Máy Chủ Thư Đến và Máy Chủ Thư Đi

Ở bước này, Quý khách sẽ chọn giao thức kết nối là IMAP hoặc POP, sau đó Quý khách sẽ nhập thông tin tên máy chủ của máy chủ thư đến, máy chủ thư đi, tên người người dùng, mật khẩu của người dùng.

 • Incomming: mail4.emailservertenten.com
 • Outgoing: mail4.emailservertenten.com

Thông tin Port của POP3/IMAP và SMTP

Port POP3 mặc định:

 • Port 110 – port không mã hóa
 • Port 995 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là POP3S

Port IMAP mặc định:

 • Port 143 – port không mã hóa
 • Port 993 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là IMAPS

Port SMTP mặc định:

 • Port 25 – port không mã hóa
 • Port 465/587 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là SMTPS

Sau khi Quý khách nhập xong thông tin của máy chủ, Quý khách chọn Tiếp để xác minh tài khoản.


Nhập thông tin máy chủ thư đến, thư đi và chọn Tiếp.

Bước 9: Chọn Lưu để hoàn tất cài đặt.

Sau khi xác minh xong thông tin tài khoản, màn hình sẽ chuyển sang phần lưu cấu hình. Quý khách có thể chọn thêm ghi chú hoặc không, sau đó nhấn Lưu để hoàn tất và truy cập app Mail để kiểm tra việc gửi nhận thư.

Chọn Lưu

Như vậy, UNGHOA-ICT đã hoàn thành hướng dẫn cài đặt email server trên các thiết bị IOS .

Chúc Quý khách thành công!

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

 • BẢO HIỂM BẢO MINH

 • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

 • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

 • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

 • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

 • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

 • HUNGCUONG AUTO

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MASHOME