HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEBSITE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QTS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 2, số 52, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0933.230.336 | Email: info@qts.com.vn / cskhqts@gmail.com

Website:  https://webqts.com/

 

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEBSITE

 

ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

Để đăng nhập vào tài khoản quản trị website, thực hiện như sau:

 • B1: Sau tên miền website, gõ thêm đuôi /vnadmin:

login.png

Hình 1: Form đăng nhập

 • B2: Sau đó nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào form như hình vẽ trên:

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: Nhập mật khẩu đã được cấp

(Khi đăng nhập xong, quý khách có thể chủ động thay đổi mật khẩu)

 

 

I. QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Đây là phần quản lý các danh mục và danh sách các sản phẩm

 1. Quản lý danh mục sản phẩm
 • Thêm/ Sửa/ Xóa danh mục sản phẩm thực hiện như sau: Vào “Quản lý sản phẩmà Chọn  “Danh mục sản phẩm, màn hình hiển thị như hình dưới:

 

* Thêm mới danh mục sản phẩm

 • Vào “Quản lý sản phẩm”à “Danh mục sản phẩm”à chọn “Thêm mới” như hình trên, sau đó nhập các thông tin như hình dưới

                                               Thêm mới danh mục sản phẩm

 

 

 

 1. Quản lý danh sách sản phẩm

Để Thêm/Sửa/Xoá sản phẩm, ta vào “Quản lý sản phẩm”à”Danh sách sản phẩm”, màn hình hiển thị như hình dưới:

Danh sách sản phẩm

 

Để Thêm mới 1 sản phẩm, Chọn Vào Quản lý sản phẩmàDanh sách sản phẩm rồi chọn Thêm mới ở hình trên và thực hiện nhập thông tin như hình dưới đây:

add_ds_sp.png

Thêm mới sản phẩm

 

 

 

II. QUẢN LÝ TIN BÀI
 1. Quản lý danh mục tin
 • Thêm/ Sửa/ Xóa danh mục tin thực hiện như sau: Vào “Quản lý tin bàià Chọn  “Danh mục tin”, màn hình hiển thị như hình dưới:

dm_tin.png

 

 1. Thêm mới danh mục tin

 

 • Vào “Quản lý tin bài”à “Danh mục tin”à chọn “Thêm mới” như hình trên

Thêm mới danh mục tin tức

 

 1. Quản lý danh sách tin
 • Để Thêm/ Sửa/ Xóa tin tức: Vào “Quản lý tin” à Chọn “Danh sách tin”

Danh sách bài viết

Thêm mới tin tức

 • Để thêm tin tức: Vào “Quản lý tin bài”à Danh sách tinàChọn Thêm mới như ở hình trên và nhập thông tin như hình vẽ:
 •  

5.png

Thêm mới tin tức

 

 

III.QUẢN LÝ MENU

Danh sách Menu main hiển thị như hình dưới:

Menu Main

 • Để thêm mới menu, thực hiện như sau: Vào “Quản lý Menu”à Chọn “Thêm”
 •  

menu1.png

Các bước thêm mới menu

Lưu ý: Khi cần thay đổi vị trí các menu: Kéo thả các menu đến vị trí mong muốn

Sửa/Xoá menu:

Click chọn vào mũi tên xuống rồi chọn Sửa/xoá để Sửa/xoá menu:

ed menu.png

Sửa/Xoá menu

 

IV.QUẢN LÝ NỘI DUNG

Để Thêm mới/ Sửa/ Xóa nội dung : Vào “Quản lý nội dung” và có các chức năng như hình vẽ

ds nd.png

 1. Thêm mới nội dung:

Vào “Quản lý nội dung” à “Thêm mới”, rồi thực hiện như hình dưới:

 

add nd.png

Thêm mới nội dung

 

Khi ấn tích chọn trang chủ ở phần nội dung , ngoài website nhận như thế này:

 

V. QUẢN LÝ BANER

Để Thêm / Sửa/ Xóa baner: Vào quản lý baner có những chức năng như hình vẽ

 1. Thêm mới banner

Vào “Quản lý banner”à Chọn “Thêm mới”

add banner.png

 

 

VI. QUẢN LÝ LIÊN HỆ

Khi khách hàng gửi Liên hệ thì thông tin liên hệ sẽ được lưu tại “Quản lý liên hệ” trong trang quản trị

 

Danh sách liên hệ

VII. HỆ THỐNG
 1.  Câu hình hệ thống

Khi cần thay đổi tiêu đề web, thông tin công ty, địa chỉ công ty, , thay đổi các link liên kết facebook, zalo,…, thực hiện như sau:

B1: Vào “Hệ thốngà Chọn “Cấu hình hệ thống”

B2: Nhập thông tin muốn thay đổià Chọn “Cập nhật

 

 1. Quản lý cấu hình bản đồ map

Khi cần thay đổi địa chỉ hiển thị trên bản đồ: Vào Hệ thốngà chọn “Cấu hình bản đồ map”, thực hiện như sau:

map.png

Quản lý cấu hình bản đồ map

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

 • BẢO HIỂM BẢO MINH

 • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

 • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

 • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

 • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

 • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

 • HUNGCUONG AUTO

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MASHOME