Software

Software

Phần mềm Số hoá hồ sơ Người Có Công

Phần mềm Số hoá hồ sơ Người Có Công

Căn cứ pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung...

thiet ke website
UNGHOA ICT

26/10/2023

 • 1394 xem
 • bình luận
 • 0
Phần mềm Quản lý Di sản Văn hoá Vật Thể - Phi Vật Thể

Phần mềm Quản lý Di sản Văn hoá Vật Thể - Phi Vật Th...

Phục vụ cho việc quản lý, theo dõi, phân loại...

thiet ke website
UNGHOA ICT

25/08/2022

 • 2305 xem
 • bình luận
 • 0
Phần mềm quản lý lao động việc làm 2020

Phần mềm quản lý lao động việc làm 2020

Là phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản...

thiet ke website
UNGHOA ICT

26/10/2023

 • 1398 xem
 • bình luận
 • 0
Phần mềm quản lý Cán bộ công chức 2020

Phần mềm quản lý Cán bộ công chức 2020

Là mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý...

thiet ke website
UNGHOA ICT

25/08/2022

 • 1070 xem
 • bình luận
 • 0

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

 • BẢO HIỂM BẢO MINH

 • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

 • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

 • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

 • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

 • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

 • HUNGCUONG AUTO

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MASHOME