Phần mềm quản lý lao động việc làm

Phần mềm quản lý lao động việc làm

Phần mềm quản lý lao động việc làm.

Bao gồm các modul sau:
- Modul quản lý và cập nhật thông tin người lao động, thông tin hành chính tại các xã.
- Modul tra cứu thông tin qua mạng, kết nối dữ liệu trên toàn huyện và truy vấn dữ liệu các báo cáo theo yêu cầu.
Các quy tình trong luồng quản lý lý và cập nhật thông tin người lao động, thông tin hành chính tại các xã. Bao gồm các quy trình sau:
- Cập nhật thông tin người lao động theo hộ gia đình;
- Cập nhật danh mục thôn xóm, thông tin hành chính tại các xã;
- Cập nhật danh mục đơn vị quản lý người lao động;
- Cập nhật biến động việc làm của người lao động;
- Cập nhật địa chỉ làm việc và chỗ ở của người lao động.
- Cập nhật danh mục việc làm của người lao động;
- Cập nhật thông tin các chế độ chính sách, tiền lương của người lao động;
- Cập nhật các thông tin rủi ro của người lao động.
- Cập nhật thông tin lao động của người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn huyện.
- Cập nhật phương tiện làm việc, điều kiện làm việc của người lao động.
Các quy tình trong luồng tra cứu thông tin qua mạng, kết nối dữ liệu trên toàn huyện và truy vấn các báo cáo. Bao gồm các quy trình sau:
- Thống kê số lượng lao động toàn huyện trong độ tuổi lao động.
- Thống kê số lượng lao động toàn huyện theo ngành nghề.
- Thống kê số lượng lao động toàn huyện đang trong tình trạng thất nghiệp.
- Thống kê số lượng lao động toàn huyện được đóng BHXH, BHYT.
- Thống kê số lượng lao động trong toàn huyện theo mức thu nhập.
- Thống kê số lượng lao động theo đơn vị sử dụng lao động.
- Thống kê số lượng lao động theo cơ cấu độ tuổi, giới tính.
- Thống kê số lượng lao động theo đơn vị hành chính cấp xã.
- Thống kê số lượng lao động bị các trường hợp rủi ro, tai nạn lao động.
- Thống kê số lượng lao động đang làm việc tại nước ngoài.
- Thống kê số lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.
- Báo cáo nhu cần giải quyết việc làm trong toàn huyện.
- Tra cứu thông tin đơn vị sử dụng lao động.
- Tra cứu thông tin lao động theo hộ gia đình
- Thiết lập thông tin người sử dụng và quản trị hệ thống.
- Tìm kiếm các thông tin của người lao động theo yêu cầu người dùng.

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

  • BẢO HIỂM BẢO MINH

  • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

  • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

  • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

  • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

  • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

  • HUNGCUONG AUTO

  • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MASHOME